Vorgurakendused 2 prax 1 2016 abiks

Allikas: Lambda

Repo kloonimine (pane oma kasutaja- ja repo nimi asemele):

 git clone https://gitlab.com/priitj/test3.git

RSA võtmepaari genereerimine:

 ssh-keygen -t rsa -b 4096

Kui ssh võtmepaar genereeritud ja avalik võti avaliku repo konto juurde lisatud, võib teha ka:

 git clone git@gitlab.com:priitj/test3.git

Edasised git käsud toimuvad juba repo kohalikust koopiast (pane oma repo nimi asemele):

 cd test3

Uute muudatuste alla tõmbamine:

 git pull origin master

Juhul, kui kohapeal on ka mingeid muudatusi tehtud ja soov need kesksesse reposse saada:

 git commit -a -m 'tegin muudatusi'
 git push origin master

Uue faili lisamine reposse (peale seda vaja ka commitida):

 git add fail.txt

Pakettide installimine (enne tasub uurida, mis õige paketinimi on. Ubuntul on mõnikord oma kavalad nimed):

 sudo apt-get update
 sudo apt-get install paketinimi

Ajutine veebiserver (serveerib faile kataloogist mingikataloog):

 cd mingikataloog
 python3 -m http.server 1215

Vaata, kas rakendus kuulab õigetel portidel

 ss -l -t -n
 ss -ltn4   #ainult ipv4

Kui IPv6 tekitab segadust, siis: IPv6 välja lülitamine