Vana koodiga ITV0010 it sissejuhatuse tunnikontrollide tulemused 2017

Allikas: Lambda

Formaat: tudengikood, initsiaalid, punktid kokku, miinused iga kontrolltöö eest eraldi. Punktide arvutuspõhimõte:

  • kaks viga annab ühe miinuse: null või üks viga on null miinust, kaks või kolm viga 1 miinus, neli või viis viga kaks miinust jne
  • üks kontrolltöö ei anna rohkem, kui neli miinust (ka siis, kui kontrolltööd ei teinud, ehk tulbas on x)
  • keskmine miinuste arv üle kõigi tudengite (uue koodi puhul) oli 16, vana koodi puhul kasutame sama 16
  • saad punkte niipalju, kui sinu miinuste arv on keskmisest parem või halvem: näiteks, kui sul on 10 miinust, saad 6 plusspunkti. Kui sul on 20 miinust, saad neli miinuspunkti.
  • punktid (kas siis positiivsed või negatiivsed) liidetakse kontrolltöö tulemusele.
163897	ea	-4	 0 0 x x 1 0 0 x 2 x 0 1
175800	aa	-28	 x x x x 0 x x x x x x x
179960	ma	-28	 x x 0 x x x x x x x x x
164816	ab	14	 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179095	ad	-28	 x x x 0 x x x x x x x x
179957	mf	-22	 1 0 x 1 x x x x x x x x
174027	ag	-26	 1 x x x 1 x x x x x x x
179636	hh	-28	 0 x x x x x x x x x x x
178962	jj	-29	 x x 1 x x x x x x x x x
179867	kj	-29	 x x x x x x 1 x x x x x
179882	kk	-29	 x x x x 1 x x x x x x x
179247	ak	-28	 0 x x x x x x x x x x x
164815	lk	3	 0 0 x x 0 0 0 x 1 0 0 0
179770	lk	-25	 x 1 0 x x x x x x x x x
134850	dk	10	 0 0 1 0 0 1 0 0 x 0 0 0
179046	nk	-29	 x x x 1 x x x x x x x x
163922	kk	14	 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
179341	ek	-28	 x x 0 x x x x x x x x x
178930	rl	-29	 x x x x 1 x x x x x x x
175854	jl	-30	 x x x x 2 x x x x x x x
170455	sl	7	 0 0 0 0 0 0 1 2 x 1 0 1
179057	tl	-28	 0 x x x x x x x x x x x
179572	kl	-28	 0 x x x x x x x x x x x
179814	rl	-28	 0 x x x x x x x x x x x
173180	rm	-28	 x 0 x x x x x x x x x x
178981	mm	-28	 x 0 x x x x x x x x x x
154837	em	6	 1 0 0 1 1 0 1 2 x 0 0 0
179548	nm	-28	 x 0 x x x x x x x x x x
163965	em	-20	 0 0 x x x 0 x x x x x x
179406	ko	-23	 x x 0 1 x x x x x x x 2
163899	tp	16	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179650	mp	-16	 0 0 0 0 x x x x x x x x
178937	jp	-29	 x x 1 x x x x x x x x x
179220	ep	-28	 0 x x x x x x x x x x x
179778	ep	-28	 x 0 x x x x x x x x x x
164126	ep	-29	 1 x x x x x x x x x x x
179129	jr	-28	 0 x x x x x x x x x x x
178892	mr	-29	 x x x x x x x x x x x 1
163898	dr	14	 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
175897	kr	-28	 x 0 x x x x x x x x x x
163984	cs	7	 0 0 0 1 0 0 0 0 x x 0 0
173362	ms	-28	 0 x x x x x x x x x x x
163963	ms	8	 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0
172784	ks	15	 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
179011	ds	-24	 0 x x x x 0 x x x x x x
179821	fs	-28	 0 x x x x x x x x x x x
154885	rt	11	 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 0 0
164827	kt	-28	 x x x x x 0 x x x x x x
179691	et	-29	 1 x x x x x x x x x x x
179132	ku	-28	 0 x x x x x x x x x x x
175072	tv	-2	 1 0 0 1 2 x x 1 x 0 1 0
164743	hv	0	 x 0 1 0 x 1 0 0 1 1 2 2
164427	kv	-28	 x 0 x x x x x x x x x x
179013	az	-24	 x x x x 0 x x x 0 x x x