Väike võrdusloogika näide listidega

Allikas: Lambda

set(prolog_style_variables).
set(tptp_eq).

list(sos).

 mem(X,cons(X,L)).
 -mem(X,L) | mem(X,cons(Y,L)). 


 equal(m(X,cons(X,L)),true).
 equal(m(X,cons(Y,L)),if(m(X,L),true,eqf(X,Y))).

 equal(if(true,X,Y),X).
 equal(if(false,X,Y),Y).
 equal(if(X,Y,Y),Y).

 equal(X,conc(nil,X)). 
 equal(cons(Z,conc(L,Y)),conc(cons(Z,L),Y)).

 -equal(m(c,cons(b,cons(a,nil))),false).

  %-mem(a,  conc( cons(d,cons(d,nil)), cons(b,cons(a,cons(c,nil))) )).

end_of_list.