Väike eval-i kasutamise näide jsoni formaadi parsimise selgituseks

Allikas: Lambda
<script>
x="{ 'firstName': 'John',\
     'lastName': 'Smith',\
     'address': {\
         'streetAddress': '21 2nd Street',\
         'city': 'New York',\
         'state': 'NY',\
         'postalCode': 10021\
     },\
     'phoneNumbers': [\
         '212 555-1234',\
         '646 555-4567'\
     ]\
 }";     

b=eval("a="+x);
 
alert(b['phoneNumbers'][1]); 
 
</script>
 
Kogu värk.