Järeleksamite tulemused ITV0010 2016 sügissemester

Allikas: Lambda

Matriklinumber, eesnime esitäht ja hinne:

155160IASB	A	2
164013IAPB	A	0
155041IAPB	C	3
164216IAPB	E	3
167970CTI	E	2
164429IAPB	E	5
164430IAPB	E	4
164855IAPB	H	1
164027IAPB	J	1
154980IAPB	J	5
164912IAPB	K	5
164005IAPB	K	2
164821IASB	K	4
164691IAPB	K	0
164671IAPB	K	2
164024IAPB	K	4
164659IAPB	L	3
154084IAPB	L	4
164358IAPB	M	0
163914IAPB	M	1
155303IAPB	M	1
164820IASB	M	0
165135EAKI	M	5
164432IAPB	P	3
163889IASB	S	1
164093IAPB	S	5
163888IASB	T	2
164782IAPB	U	0
164751IAPB	V	1