Itv0010 2006

Allikas: Lambda

...ajalugu, suunad, põhialused, paradigmad, äri.


Siin on 2006 aasta arhiiv: see info enam ei kehti!! siit lingilt saad värske info juurde

Ainekood: ITV0010

Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tammet@staff.ttu.ee, 6203457, TTÜ AK223
Venekeelsete kursuste lektor: Deniss Kumlander


Tulemused: eksam ja järeleksamid

Kolmas, viimane järeleksam toimub neljapäeval 30 augustil ruumis VI-224 kell 10-13. Eksamile pääsemiseks on hiljemalt 29 augustil vaja registreerida ennast instituudi sekretäri Varje Vainu juures arvutuskeskus hoones ruumis 224.

Teine järeleksam toimus 8 mail 2007. Järeleksami tulemused leiad siit

Esimene järeleksam toimus eelnädala lõpul: reedel, 26 jaanuaril, kell 15.00 aula taga, ruumis I-202. Järeleksami tulemused leiad siit

Sessi jooksul toimunud eksamite kogutulemuse leiad pdf failina siit: Itsisse2007eksamid_www.pdf


Sügisel toimub veel üks järeleksam: sügissemestri eelnädalal.

Eksamid olid:

Eksamiajad:

 • 5 jaanuar, ruumis I-202 (aulatagune), kahes grupis: kell 9-12 ja 12-15
  • 9-12 on grupid iabb11, iabb12, iaeb11, iapb11, iapb13 ja iapb14
  • 12-15 on grupid iasb11, iasb12, iasb14, iatb11 ja kõik ülejäänud
 • 15 jaanuar, ruumis I-202 (aulatagune), kahes grupis: kell 9-12 ja 12-15
  • 9-12 on grupid iabb11, iabb12, iaeb11, iapb11, iapb13 ja iapb14
  • 12-15 on grupid iasb11, iasb12, iasb14, iatb11 ja kõik ülejäänud

Deniss Kumlanderi eksamiajad on:

 • 6 jaanuar 10-12 ruumis VII-131
 • 13 jaanuar 10-12 ruumis VII-131
 • 20 jaanuar 10-12 ruumis VII-131

Maht, aeg, tulemus

Loenguid nädalas: 2 tundi. Kui pole teisiti märgitud, toimuvad kõik loengud:

 • TTÜ-s järgmistel aegadel.
  • Teisipäeval 10.00-11.30, aula (loeb Tanel)
  • Venekeelne loeng: Teisipäeval 8.00-10.30 loeb Deniss

Harjutustund: iseseisev lugemine ja (vahel) ülesannete lahendamine, juhendajat ei ole.
Kursus lõpeb EKSAMIGA. Eksam on kirjalik, kaks või enam tundi, kümme küsimust ja ülesannet.


Kursuse eesmärk

 • Anda kokkusurutud ülevaade informaatikast tervikuna.
 • Anda ajalooline ülevaade IT teooria, tehnoloogia ja äri arengust.
 • Tutvustada edaspidiseid loengukursusi stuudiumi vältel.

NB! Kursus EI ÕPETA elementaarset arvutikasutamist. Samuti ei õpeta kursus programmeerimist, kuigi annab õrna sissejuhatuse programeerimisse.

Kokkuvõte

Ajalooline ja kontseptuaalne ülevaade informaatikast kui äri-, teadus- ja insenerivaldkonnast. Valdkonna varajane ajalugu, teaduslikud ning tehnilised arengud selle sajandi alguses, sajandi keskpaiga kiire tehnoloogiline ja äriline areng ning viimastel kümnenditel toimunu nii äris, tehnoloogias kui teaduse baasosades. Peamised programmeerimise paradigmad (imperatiivne, loogiline, funktsionaalne, objekt-orienteeritud) ning rakendussüsteemide tehnoloogia paradigmad (suurarvutid, personaalarvutid, klient-server süsteemid, hajutatud ja mitmekihilised süsteemid). Uute tehnoloogiate ja firmade teke ning allakäigu lained, printsiibid ja konkreetsed võtmesündmused.


Loengute plaan ja materjalid

Kursusel ei ole ühtegi konkreetset õpikut. Järgnevas on toodud iga loenguga seotud materjalid eraldi.

NB! Materjalid loengute kohta, mis ei ole veel toimunud, on esialgsed: nad muutuvad ja täienevad kursuse käigus.

1. Sissejuhatus 
Programmeerimine ja arvuti tööpõhimõtted.
Loengumaterjal: itsissejuhatus1o06.PPT, itsissejuhatus1o06.pdf.
Lisaks:
2. Varane ajalugu 
Industrialiseerimine. Teoreetilised alused. Loogika.
Loengumaterjal: itsissejuhatus2o06.PPT, itsissejuhatus2o06.pdf.
Lisaks:
3. Keskajalugu 
20 sajand kuni kuuekümnendateni. Arvutid ja programmeerimine. Keeled ja rakendused. Integraalskeemid.
Loengumaterjal: itsissejuhatus3o06.PPT, itsissejuhatus3o06.pdf.
Lisaks:
4. Keskajalugu jätkub
kuuekümnendad, seitsemkümnendate algus. Miniarvutid ja mikroprotsessorid.
Loengumaterjal: itsissejuhatus4o06.PPT, itsissejuhatus4o06.pdf.
Lisaks:
5. Keskajalugu jätkub
seitsmekümnendad. Mikroarvutid, personaalarvutid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus5o06.PPT, Itsissejuhatus5o06.pdf.
Lisaks:
6. Lähiajalugu
kaheksakümnendad. IBM PC, Macintosh, uued vanad opsüsteemid. Spetsiaalarvutid, workstationid, oluline soft.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus6o06.PPT, Itsissejuhatus6o06.pdf.
7. Lähiajalugu
Üheksakümnendad kuni kaasaeg. Kokkuvõtted suurtest teemadest.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus7o06.PPT, Itsissejuhatus7o06.pdf.
Lisaks:
 • The expert mind
 • Alustada: "Teejuht võrgumeediasse" toorik.
 • Tutvu: [http:/materjalid/itsissejuhatus/itsissejuhatus_eestiajalugu.ppt J.Penjami lühiülevaade Eestis tehtud ja olnud varastest arvutitest]
8. Arvuti tööpõhimõtted, programmeerimiskeeled.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus8o06.PPT, Itsissejuhatus8o06.pdf.
Lisaks:
9. Progr. keeled jätkuvad. Operatsioonisüsteemid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus9o06.PPT, Itsissejuhatus9o06.pdf.
Lisaks: Eck laborid jätk: loe ise läbi, proovi ja tee igast osast üks-kaks harjutust:
Kohustuslikku lugemist (
Soovitavat lugemist:
10. Tarkvara arhitektuur.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus10o06.PPT, Itsissejuhatus10o06.pdf.
Lisaks: täiesti mittekohustuslikke ideid lugemiseks:
11. Võrgutarkvara. Interneti baastehnoloogia.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus11o06.PPT, Itsissejuhatus11o06.pdf.
Lisaks: Tutvuda:
12. Võrgutarkvara. Interneti rakenduste tehnoloogia.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus12o06.PPT, Itsissejuhatus12o06.pdf.
Lisaks: Tutvuda lühidalt:
13. Rekursioon. Funktsionaalne ja loogiline programmeerimine.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus13o06.PPT, Itsissejuhatus13o06.pdf.
Lisaks: Vaata ja proovi näiteid modifitseerida:
Huvi korral installeeri ja proovi Prologi: SWI Prolog.
14. Algoritmid. Keerukus ja lahenduvus.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus14o06.PPT, Itsissejuhatus14o06.pdf.
Lisaks: Huvi korral vaata TSP programmi Java lähtekoodi
15. Tehisintellekt.
Loengumaterjal: itsissejuhatus15o06.PPT, itsissejuhatus15o06.pdf.
Huvi korral loe Matrix, Skynet ja sõda teispoolsusega, klassiku ülevaadet tehisintellektindusest, Dennetti artikleid, tuntud õpikut, ajakirja JAIR.
Taustaks: intertehismoistus.PPT
16. IT äri, IT projektid + konsultatsioon eksamiks.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus16o06.PPT, Itsissejuhatus16o06.pdf.
Lisaks: mitmed kohustuslikud artiklid, vt kas powerpointist või sellel lehel allpool, :kohustuslike lugemismaterjalide peatüki allosas.


Harjutamist eksamiks/arvestuseks

Tee iseseisvalt vanad eksamid:

NB! 2006 aasta erinevused nimetatud näidetega võrreldes:

 • Küsimused on - ootuspäraselt - teistsugused.
 • Kahendarvude ülesannet ei pruugi tulla.
 • Keerukamad ülesanded annavad rohkem punkte, kui lihtsad: vahemikus 10-15 punkti, lihtsad vastavalt vähem: 6-9 punkti. Kogupunktide arv endiselt 100.

Kohustuslikud lugemismaterjalid

Järgnevate materjalide läbilugemine on kursuse läbimisel kohustuslik. NB! Kohustuslikke materjale võib kursuse jooksul veidi lisanduda: jälgi seda loetelu.

Soovitavad lisalugemismaterjalid:

Väga kasulikud lugemismaterjalid: loe neid!

Kui kõik tundub liiga lihtne, siis: