It sissejuhatuse esimese eksami tulemused 2018

Allikas: Lambda

Formaat: tudengikood, initsiaalid, eksamil saadud punktid.

Arvesta, et:

 • Hinnet/kursuse lõpptulemust siin tabelis ei ole.
 • Hinde arvutamiseks liida oma eksamipunktidele oma kontrolltööde punktid (positiivsed või negatiivsed) ja uuringul osalemise 1 punkt, kui seda tegid. Seepeale on positiivsed hinded alates 50-st punktist (hinne 1), ning hinded kasvavad järjest iga 10 punkti kaupa, kuni 90 ja enam annab hinde 5.
 • Vana koodiga ainet tegevatel tudengitel on eksamipunktid siin all juba ühtsesse skaalasse teisendatud (st uue materjali küsimusteta).
 • Igal tudengil on õigus eksamit teha kaks korda, arvesse läheb viimase katse tulemus.
179921IADB	V©	65
163887	    EA	50
164043IAIB	PA	80
179960IADB	MA	68
179010IADB	EA	73
173632TAF	KA	41
179256IADB	RB	73
179560IADB	NB	58
179842IADB	SB	95
164816	    AB	48
179527IAIB	RE	100
179140IAIB	NF	35
179365IADB	BG	12
172965TAF	RH	98
172516TAF	OI	69
179789IADB	UJ	95
179801IAIB	JJ	90
179567IADB	KJ	45
164061IAIB	PK	70
179905IADB	AK	89
179055IADB	KK	72
179448IADB	KK	74
179629IAIB	LK	100
164014IAPB	MK	70
178946IAIB	SK	90
179882IADB	KK	93
179841IADB	JK	82
179885IADB	AK	64
134850	    DK	94
173213TAF	KK	54
179869IADB	HK	73
179660IADB	AL	73
179510IADB	HL	43
173140TAF	TL	80
164227IAIB	RL	73
179137IADB	KL	80
179288IAIB	ML	100
179863IADB	AL	37
179680IACB	EL	44
179041IADB	AL	49
179057IADB	TL	53
164599YAGB	CL	88
179572IADB	KL	45
172847TAF	ML	86
179814IADB	RL	78
179537IADB	IL	71
179880IADB	MM	86
154837	    EM	97
179677IADB	MM	77
179855IADB	LM	65
179197IADB	AN	27
179589IADB	MN	74
164374IAIB	JN	80
179797IADB	SN	30
179119IADB	AO	86
179520IACB	MP	93
179650IADB	MP	47
179860IADB	TP	59
179692IAIB	NP	10
179840IADB	GP	56
179389IAIB	RP	76
178882IAIB	VP	82
179351IAIB	NP	74
173768TAF	AP	38
179385IADB	AP	76
179955IADB	MR	64
179430IADB	RR	63
179229IADB	MR	79
155928EALB	RR	48
179829IAIB	AR	59
163898	    DR	56
179694IADB	KR	40
179851IADB	JS	69
173362TAF	MS	88
179080IADB	ES	41
179481IADB	PS	75
179858IADB	MS	20
179325IADB	SS	45
179501IAIB	KT	100
154885	    RT	53
179876IADB	KT	25
179479IADB	TT	75
179691IACB	ET	46
179437IACB	MT	90
178947IAIB	NT	75
179724IADB	RT	48
179048IAAB	DV	40
179050IADB	MV	85
172840TAF	PV	25