Ifi6057lab3demo4

Allikas: Lambda

coord/2 faktid asendavad samanimelist reeglit (mis on eraldi harjutustunni ülesanne). Ise tuleb defineerida nottried/2.

:- dynamic(bombed/2).

coord(2,2).
coord(2,3).
 
target(X, Y):-      % järgmine sobiv kandidaat on ruut
 coord(X, Y),      % mis on legaalne kandidaat ja
 nottried(X, Y),     % mida me veel ei ole pommitanud ja
 asserta(bombed(X, Y)). % mida me nüüd pommitasime - jätame meelde