Ifi6057lab3demo3

Allikas: Lambda

Võimalike alternatiivide loendamine predikaatloogikat kasutades. evenroll(X). ja seejärel ; (semikooloni) vajutamine annab täringu kõik paarisarvulised küljed.

dieroll(1).
dieroll(2).
dieroll(3).
dieroll(4).
dieroll(5).
dieroll(6).

even(2).
even(4).
even(6).
even(8).
even(10).

evenroll(X):-
  dieroll(X),
  even(X).

Eitusega reegel:

oddroll(X):-
  dieroll(X),
  \+ even(X).