Ifi6057lab3demo2

Allikas: Lambda

Pulkade mäng. Oletame, et hetkel on 11 pulka laual, siis küsitakse järgmist käiku nii: take(X, 11)..

move(1).
move(2).
move(3).

% Y - pulkade arv laual hetkel
take(X, Y):-
 iswin(X, Y).

% kui võita pole võimalik, tuleb mingi käik ikka teha
take(X, Y):-
 isloss(X, Y).

iswin(X, Y):-
 move(X),
 Z is Y - X,
 Z > 0,
 isloss(1, Z),
 isloss(2, Z),
 isloss(3, Z).

isloss(X, Y):-
 move(X),
 Z is Y - X,
 Z < 1.

isloss(X, Y):-
 move(X),
 Z is Y - X,
 iswin(_, Z).