ITV0110 node.js töö 2017

Allikas: Lambda
nodejs

Töö eesmärk

Töö sisuline eesmärk on tutvuda javascripti kasutamisega serveri pool node.js-i süsteemi abil.

Mis tuleb teha

Sinu ülesandeks on node.js abil ehitada hästi lihtne kahe inimese kivi-paber-käärid mäng.

Kaks mängijat peavad saama käia kumbki oma brauseris kivi/paber/käärid ja kui mõlemad käinud, näidatakse kummalegi, kes võitis ja alustatakse uuesti. Ilusat kujundust ei ole vaja teha, sisselogimist ei ole vaja teha, statistikat jne ei ole vaja kuvada. CSS-i ja brauseripoolset javascripti pole vaja (aga keelatud ka ei ole).

Üks lihtne variant ehitamiseks on selline, kus veebileht end vastase käiku oodates kord sekundis refreshib ja seisu hoitakse lihtsalt failis ühe json-i reana:

 • server kuvab algul veebilehe, kus saad sisestada nimeväljale oma nime ja vajuta ühte nuppu kolmest: kivi, paber, käärid. Kui vajutad, saadab serverile a la ?name=tanel&move=kivi
 • serveril on üks seisufail, kuhu ta kirjutab ühe või kahe inimese käiku.
 • kui server saab päringu a la ?name=tanel&move=kivi, siis on kolm varianti:
  • seisufail on tühi: server salvestab seisufailiks {"tanel":"kivi"} ja annab tagasi htmli, mis ütleb "oota" ja refreshib sekundi järel, saates serverile päringu a la ?state=waiting
  • seisufailis on juba käik a la {"jaan":"paber"}. Siis server salvestab seisufailiks {"jaan":"paber","tanel":"kivi"} ja annab vastuseks info, kes võitis ja uue käigu tegemise vormi.
  • seisufailis on juba kaks käiku a la {"jaan":"paber","tanel":"kivi"}: siis tuleb alustada uut mängu ehk server kirjutab selle faili üle uue ühe-käigu sisuga {"tanel":"kivi"}
 • kui server saab brauserilt ootan-käiku päringu a la ?state=waiting siis kui:
  • seisufailis on kaks käiku a la {"jaan":"paber","tanel":"kivi"} siis ta annab vastuseks info, kes võitis ja uue käigu tegemise vormi.
  • seisufail on tühi või on seal ainult üks nimi: annab tagasi htmli, mis ütleb "oota" ja refreshib sekundi järel päringuga a la ?state=waiting

Pane tähele, et see lihtne skeem võib minna rikki, kui peale eelmise mängu tulemuse saamist väga kiiresti uue käigu teed: võib juhtuda, et vastase leht ei jõua enne refreshida ja tulemust näidata, kui sinu käik juba seisu üle salvestab.

Sa võid ehitada oma rakenduse ka mingi hoopis teistsuguse skeemi järgi.

Igasugused väikesed täiendused on ok ja soovitavad, aga ei anna mingeid lisapunkte.

Soovitusi

Arendamiseks piisab arusaadavalt kahest eraldi tabist ühes brauseris, ei ole vaja mitut reaalset inimest.

Kõige lihtsam on lasta serveril otse htmli genereerida ja CSS-i ning brauseripoolset js-i üldse mitte kasutada või kasutada seda minimaalselt, lehe sisse kodeerituna.

node.js sissejuhatust vaata kursuse põhilehel node.js peatükis. Kindlasti ei ole vale alustada w3schools'i mikrotutorialiga

node.js-i arenduse saad teha nii dijkstras kui ka üleni oma arvutis (installeeri endale node.js) või arvutiklassi arvutis (seal on ta olemas arvutiklassi standardpakettide hulgas, ei ole vaja olla admin). Lõpptulemusena tuleb rakendus igal juhul dijkstra-sse käima panna.

node.js Dijkstras

Dijkstras saad käivitada node.js-i nii:

nodejs &

Kus ampersand & ütleb opsüsteemile, et see programm tuleb käima jätta (kuni sa välja logid) ehk koos programmiga

nodejs myprog.js &

Kusjuures debugimiseks ei ole seda ampersandi & otse vaja, võid lihtsalt käivitada a la

nodejs myprog.js

ja siis debugida/trükke vaadata kuni teed ctrl-c või välja logid. Samas saad hoida lahti ka mõne teise putty akna.

Veel võib olla hea variant teha nii, et node jääb käima ka peale seda, kui välja logid:

nohup nodejs myprog.js &

Vaata, kas nodejs server töötab:

ps

ja kui jah, siis sa näed midagi sellist:

 PID TTY     TIME CMD
29728 pts/2  00:00:00 bash
30162 pts/2  00:00:00 nodejs
30288 pts/2  00:00:00 ps

nodejs serveri peatamiseks ütle siis

kill 30162

ja kui see ei mõju, ütle kõvemini (niisama kill saadab leebe signaali a la sure ise maha, aga kill -9 tapab iga protsessi jõuga maha):

kill -9 30162

kus 30162 on protsessi number PID, mida ps sulle nodejs kohta ütles.

Portidena, kust datat servereerida, saad kasutada vahemikku 7300-8000. NB! Kui mõni port on hetkel kellegi poolt juba kasutuses, siis teine programm seda samal ajal kasutada ei saa.

Näiteks selline nodejs-i programm töötab serveris ok: pane käima (vbl pead enne pordi muutma) ja ava http://dijkstra.cs.ttu.ee:7500/

var http = require('http');
http.createServer(function (req, res) {
 res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'}); 
 res.end('Hello World taneli poolt\n');
}).listen(7500);
console.log('Server running!');

Näited

Järgnevas on väikesed node näited, mida sobib kasutada praksiga alustamiseks.

localhost tähendab alati sellesama masina ip-d, kus ise hetkel oled. Kui sa brauserist avad http://localhost/... siis see töötab ok ainult juhul, kui server (meil siis nodejs all jooksev proge) on samas masinas, kus brauser. Kui sa paned nodejs-ga oma proge dijkstrast käima, pead avama muidugi http://dijkstra.css.ttu.ee/... (ja port tuleb ka lisada igal juhul, kui su server ei käi vaikimisi 80 pordis).

Kui oled nodejs oma arvutis käima saanud, käivita programmid käsurealt nii (dijkstras ütle node asemel nodejs, lisa lõppu ampersand ja pordid vali vahemikust 7300-8000):

node myprog.js

ja ava urlilt näiteks nii http://localhost:1337 või nii http://localhost:1337/suva/proov?b=c&d=f123555&a=456

Näited kuvavad debuginfot konsoolile ja näitavad tulemusi brauserisse.

Hello world:

var http = require('http');
http.createServer(function (req, res) {
 res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'}); 
 res.end('Hello World taneli poolt\n');
}).listen(1337, '127.0.0.1');
console.log('Server running at http://127.0.0.1:1337/');

Failist lugemine:

var http = require('http');
http.createServer(function (req, res) {
 res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
 
 var fs = require('fs');
 var show="File contents:<p> "
 
 fs.readFile('katse.txt',"utf8", function (err, data) {
  if (err) {
   console.log(err);
   res.write("viga failist lugemisel");
   res.end();
   return;
  }
  console.log(data);
  show+=data;
  res.write(show);
  res.end();
 }); 
 
 
}).listen(1337, '127.0.0.1');
console.log('Server running at http://127.0.0.1:1337/');

Urli parsimine (katseta http://localhost:1337/suva/proov?b=c&d=f123555&a=456 )

var http = require('http');
http.createServer(function (req, res) {
 res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
 
 var fs = require('fs');
 var url = require('url');  
  
 fs.readFile('katse.txt',"utf8", function (err, data) {
  if (err) {
   console.log(err);
   res.write("viga failist lugemisel");
   res.end();
   return;
  }
  var show="Url:<p> "
  var url_parts = url.parse(req.url, true);
  show+=JSON.stringify(url_parts);
  show+="<p>File contents:<p> "
  show+=data;
  res.write(show);
  res.end();
 }); 
 
 
}).listen(1337, '127.0.0.1');
console.log('Server running at http://127.0.0.1:1337/');

Faili kirjutamine:

var http = require('http');
http.createServer(function (req, res) {
 res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
 
 var fs = require('fs');
 var url = require('url');  
  
 fs.readFile('katse.txt',"utf8", function (err, data) {
  if (err) {
   console.log(err);
   res.write("viga failist lugemisel");
   res.end();
   return;
  }
  var show="Url:<p> "
  var url_parts = url.parse(req.url, true);
  show+=JSON.stringify(url_parts);
  show+="<p>File contents:<p> "
  show+=data;
  var store="some text";
  fs.writeFile('store.txt',store, function (err) {
   if (err) {
    console.log(err);
    res.write("viga faili kirjutamisel");
    res.end();
    return;
   }
   res.write(show);
   res.end();
  });  
 }); 
 
 
}).listen(1337, '127.0.0.1');
console.log('Server running at http://127.0.0.1:1337/');

Kirjutatud failist lugemine ja ühe näiteparameeter a kuvamine ( katseta http://localhost:1337/suva/proov?b=c&d=f123555&a=456 )

var http = require('http');
http.createServer(function (req, res) {
 res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
 
 var fs = require('fs');
 var url = require('url');  
  
 fs.readFile('katse.txt',"utf8", function (err, data) {
  if (err) {
   console.log(err);
   res.write("viga katsefailist lugemisel");
   res.end();
   return;
  }
  fs.readFile('store.txt',"utf8", function (err, storedata) {
   if (err) {
    console.log(err);
    res.write("viga storefailist lugemisel");
    res.end();
    return;
   }
   var show="Url:<p> "
   var url_parts = url.parse(req.url, true);
   show+=JSON.stringify(url_parts);
   show+="<p>Template file contents:<p> "
   show+=data;   
   show+="<p>Store file contents:<p> "
   show+=storedata;
   parsed_store=JSON.parse(storedata);
   if (parsed_store.a) {
    show+="<p>Store file param a value:<p> "
    show+=parsed_store.a;
   }
   var store=JSON.stringify(url_parts.query);
   show+="<p>Stored:</p>";
   show+=store;
   fs.writeFile('store.txt',store, function (err) {
    if (err) {
     console.log(err);
     res.write("viga faili kirjutamisel");
     res.end();
     return;
    }
    res.write(show);
    res.end();
   });  
  }); 
 }); 
 
 
}).listen(1337, '127.0.0.1');
console.log('Server running at http://127.0.0.1:1337/');