ITV0110 4. töö 2017: andmebaasiga serverirakendus

Allikas: Lambda
Reddit


Mis tuleb teha

Sinu ülesandeks on ehitada mini-reddit (vaata saiti ja wikipediat ja sarnast hacker newsi) kasutades selleks PHP-d ja MySQL-i.

Konkreetselt peaks funktsionaalsus olema järgmine:

 • Saad lisada piiratud pikkusega uudise (alla 500 baiti), mis võib sisaldada linki. Uue uudise skoor on 0.
 • Saad vaadata loetelu kõigist sisestatud uudistest koos nende skooriga, sorteeritult kuumuse järgi langevalt.
 • Saad vaadata uudise juures olevaid kommentaare: neid näidatakse aja järgi langevalt sorteeritult.
 • Saad teha konto: anda oma kasutajanime (kontrollitakse unikaalsust) ja parooli ja pärisnime ja emaili.
 • Saad sisse logida: sisesta kasutajanime ja parooli
 • Kui oled sisse loginud, siis iga uudise juures saad vajutada "+1" või "-1" nuppu, mis annab uudise skoorile vastavalt ühe plussi või miinuse.
 • Kui oled sisse loginud, siis saad uudisele lisada kommentaari.

Mis asi on kuumus? See seob skoori (plussid miinused) ja sisestamisaja (uuemad peaks olema eespool) üheks arvuks, mida saad arvutada näiteks nii:

Konkreetne kuumus-algoritm vali ise, detailid ei ole siin olulised ja võid ajast sõltumist ise kiiremaks tuunida.


Hindamine, kohustuslikud ja mittekohustuslikud osad

Praktikum annab maksimaalselt 12 punkti.

Konkreetselt on kohustuslikud osad, mis peavad olema tehtud ja mille realiseerimine annab kokku kuni 6 punkti:

 • Saad sisse logida: minimaaljuhul parooli ei kasuta, sisestad mistahes kasutajanime. Edasiarendatud variandis on parooliga sisselogimine.
 • Sisse logitult pead saama sisestada uudise ehk lühikese teksti.
 • Uudistele saad anda plusse ja miinuseid.
 • Ka ilma sisse logimata saad vaadata kõiki uudiseid sorteeritult koos skooriga.

Elementaarsed turvanõuded peavad olema täidetud:

 • Ei kuvata otse, nö puhastamata välja kasutaja sisestatud tekste (javascript injection ehk XSS takistatud)
 • Ei kasutata otse, nö puhastamata, kasutaja sisestatud tekste SQL päringute kokkupanekul (sql injection takistatud)

Soovitavad osad, mis annavad lisaks baaspunktidele veel kuni 6 punkti (igaüks ühe):

 • Oma konto tegemine nime, emaili, kasutajanime ja parooliga.
 • Sisselogimine õige kasutajanime ja parooliga.
 • Uudiste ja kommentaaride kuvamine koos sisestaja kasutajanimega.
 • Kuumuse rehkendus ja sorteering kuumuse järgi.
 • Kommentaaride lisamine ja kuvamine uudistele.
 • Võimalus laadida uudisega koos üles ka pilti, mida siis kuvatakse koos uudisega.


Lisaks neile funktsionaalsustele võib ehitada juurde muid huvitavaid mittetriviaalseid funktsionaalsusi, mis annavad piisavalt hästi tegemise korral siis samuti veidi lisapunkte.

Tehnoloogilised nõuded

 • Kõik serverirakendused tuleb realiseerida PHP-s ja andmeid tuleb hoida MySQL-s
 • Rakendus peab olema võrgus vabalt brauseriga ligipääsetav, mitte lihtsalt töötama näiteks sinu laptopis.

Abi ja soovitusi

Esiteks: tutvu PHP ja SQL materjalidega, kas kursuse esilehelt või koopiana siitsamast:

Debugimine

 • Dijkstra php konf on selline, et php vigade korral kuvatakse neid välja veebilehel, vaata näiteks http://dijkstra.cs.ttu.ee/~tammet/t2.php
 • Vajadusel kasuta - lisaks eelnevale - oma proges trükkimiseks echo käsku, et tuvastada, kus täpselt ja mis muutujate väärtuste korral viga tekib.
 • Alternatiivina (mida enam ilmselt vaja ei lähe) saan endiselt teha nii, et logid dijkstrasse sisse ja ütled käsurealt
php myprog.php

ja siis kuvatakse sulle käsurealt süntaksivead välja. .

Andmebaasi tabelite versioonid vs kustutamine

Dijkstras ei ole myqsli kasutajale st2014 hetkel antud õigust tabeleid kustutada. Sestap on hea mõte teha oma tabelid versiooninumbriga ja jätta vanad tabelid lihtsalt prahina alles.

Näiteks nii: matriklinrvN_tabel ehk t12334v3_users

Teine hea variant on kasutusel olevaid tabeleid jooksvalt vajaduse järgi muuta. Seda saad teha näiteks nii:

ALTER TABLE tt1v1_photos ADD filename VARCHAR(100);

Faili upload

Uploadi jaoks sobiv tutorial on siin

Kõigepealt otse tutorialist pärit html vormi näide:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

Upload form:

<form action="upload.php" method="post" 
  enctype="multipart/form-data">
  Select photo upload:
  <input type="file" name="fileToUpload" id="fileToUpload">
  <input type="submit" value="Upload Image" name="submit">
</form>

</body>
</html> 

Järgmisena sobiv näide uploaditud faili kontrollimise ja salvestamise jaoks. Näide baseerub sellelsamal w3schoolsi tutorialil.

NB!

 • Enne selle näitega katsetamist tee endale public_html alla kataloog uploads ja anna kõigile õigus sinna kataloogi kirjutada ja sealt lugeda:
chmod a+rw uploads
 • Üleslaetud fail salvestatakse numbrilise nimega 10 pluss suffix, a la 10.jpg. Vaata brauserist taneli kataloogist

Php näide:


<?php

function upload_my_file($fileid) {
 echo "starting";
 $target_dir = "uploads/";
 $target_file = $target_dir . basename($_FILES["fileToUpload"]["name"]);
 
 echo "<p>$target_file " . $target_file;
 $uploadOk = 1;
 $imageFileType = pathinfo($target_file,PATHINFO_EXTENSION);
 echo "<p>$imageFileType " . $imageFileType;
 $saved_file = $target_dir . $fileid . "." . $imageFileType;
 // Check if image file is a actual image or fake image
 if(isset($_POST["submit"])) {
   $check = getimagesize($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"]);
   if($check !== false) {
     echo "File is an image - " . $check["mime"] . ".";
     $uploadOk = 1;
   } else {
     echo "File is not an image.";
     $uploadOk = 0;
   }
 }
 echo "all is fine before checks";
 // Check if file already exists
 if (file_exists($target_file)) {
   echo "Sorry, file already exists.";
   $uploadOk = 0;
 }
 // Check file size
 if ($_FILES["fileToUpload"]["size"] > 5000000) {
   echo "Sorry, your file is too large.";
   $uploadOk = 0;
 }
 // Allow certain file formats
 if($imageFileType != "jpg" && $imageFileType != "png" && $imageFileType != "jpeg"
 && $imageFileType != "gif" ) {
   echo "Sorry, only JPG, JPEG, PNG & GIF files are allowed.";
   $uploadOk = 0;
 }
 // Check if $uploadOk is set to 0 by an error
 if ($uploadOk == 0) {
   echo "Sorry, your file was not uploaded.";
 // if everything is ok, try to upload file
 } else {
   if (move_uploaded_file(
      $_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"], $saved_file)) {
     echo "<p>The file ". basename( $_FILES["fileToUpload"]["name"]). " has been uploaded.";
   } else {
     echo "<p>Sorry, there was an error uploading your file.";
   }
 }
}

upload_my_file(10);

?> 

Turvaküsimused

Sul on tingimata vaja teha kahte turva-asja:

 • Mitte võimaldada kasutajal sisestada teksti nii, et see tekst sisaldaks veebilehele kuvamisel html tage (pilte, skripte jms). Selleks kasuta htmlentities funktsiooni või htmlspecialchars funktsiooni või mõnda tema analoogi. Kindlasti katseta ise, et asi töötaks!
 • Mitte võimaldada kasutajal sisestada teksti nii, et see tekst tekitaks SQL lausesetes ootamatuid kõrvalefekte (näiteks kasutaja sisestab pildi nimeks '; drop table ...' vms). Selleks kasuta mysqli_real_escape_string funktsiooni.

Veel ideid ja näpunäiteid

 • Kõige lihtsam on teha kogu rakendus üheainsa php failina. Keerulisemate programmide puhul ei ole see hea mõte, meie lihtsal juhul aga on päris mugav.
 • Kui tahad siiski oma php faili struktureerida (näiteks hoida eraldi failis päis ja jalus) siis selleks on php include käsk.
 • Erinevad tegevused (a la sisse/väljalogimine, foto lisamine) saad realiseerida nii, et php lehel vaadatakse, mis argumendid on antud (näiteks fotod.php?username=xx&password=yy peale tehakse sisse logimine, fotof.php?op=logout peale väljalogimine jne). Alati on võimalik võtta ka kasutusele eraldi parameeter, ntx op, mille väärtus ütleb siis, et mis tegevus tuleb ette võtta.
 • Debugimise jaoks on lihtsam kasutada vormidel method="get", siis näed brauserist, et mis parameetrid saadeti.
 • Samuti on debugimise juures abiks trükkida välja (echo) kokkuklopsitud sql päring tervikuna, et kontrollida, kas sai selline, nagu tahtsid.
 • Sisselogimise jaoks (tee seda alles siis, kui baasfunktsionaalsus olemas!) on mõistlik kasutada php session funktsiooni (lihtsa tutoriali leiad siit) ja seada sessioonis sisselogimisel $_SESSION['username'] ja edaspidi alati kontrollida, kas on isset($_SESSION['username']) ja kui jah, siis kasutada seda väärtust, kui ei, siis kuvada sisselogimise vorm. Väljalogimisel piisab siis session_destroy() kasutamisest.

Sobivad õpetused lugemiseks

Umbes selles järjekorras:

PHP
SQL, loe selles järjekorras
SQL PHP-s, loe selles järjekorras
Erinevad vormivälja-tüübid peale hariliku <input type=text>


Siit leiad eelmise aasta versiooni: ITV0110 4. töö 2016