Fiksitud php kood id-kaardi juhendist

Allikas: Lambda

Id-kaardi info välja parsimiseks kasuta alltoodud muutustega varianti id-kaardi juhendist: kaldkriipsude asemel väljade vahel koma , ja väljade järjestus ka hoopis teine.

php installimiseks ütle eelnevalt

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt

Muudetud php parser siis:

<?php 
header ("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
 
// Get user information obtained by Apache from the Estonian ID card.
// Return list [last_name,first_name,person_code] or False if fails. 

function get_user () {
 // get relevant environment vars set by Apache
 // SSL_CLIENT_S_DN example:
 // /C=EE/O=ESTEID/OU=authentication/CN=SMITH,JOHN,37504170511/
 // SN=SMITH/GN=JOHN/serialNumber=37504170511
 $ident=getenv("SSL_CLIENT_S_DN"); 
 $verify=getenv("SSL_CLIENT_VERIFY");
 //echo $ident;
 //echo $verify;
 //echo "<p>";
 //return True;
 // check and parse the values
 if (!$ident || $verify!="SUCCESS") return False;
 $ident=certstr2utf8($ident); // old cards use UCS-2, new cards use UTF-8
 //if (strpos($ident,"/C=EE/O=ESTEID")!=0 && ) return False;
 $ps=strpos($ident,",SN=");
 $pg=strpos($ident,",GN=");
 $pc=strpos($ident,"serialNumber=");
 if (!$ps || !$pg) return False;
 $pse=strpos($ident,",",$ps+1);
 $pge=strpos($ident,",",$pg+1);
 $pce=strpos($ident,",",$pc+1); 
 $res=array(substr($ident,$ps+4,$pse-($ps+4)), 
       substr($ident,$pg+4,$pge-($pg+4)), 
       substr($ident,$pc+13,11));
 return $res;
} 

// Convert names from UCS-2/UTF-16 to UTF-8.
// Function taken from help.zone.eu.

function certstr2utf8 ($str) {
 $str = preg_replace ("/\\\\x([0-9ABCDEF]{1,2})/e", "chr(hexdec('\\1'))", $str);    
 $result="";
 $encoding=mb_detect_encoding($str,"ASCII, UCS2, UTF8");
 if ($encoding=="ASCII") {
  $result=mb_convert_encoding($str, "UTF-8", "ASCII");
 } else {
  if (substr_count($str,chr(0))>0) {
   $result=mb_convert_encoding($str, "UTF-8", "UCS2");
  } else {
   $result=$str;
  }
 }
 return $result;
}

// Actual script to run

$user=get_user();
if (!$user) echo ("Authentication failed.");
else {
 echo "Last name: " . $user[0] . "<br>";
 echo "First name: " . $user[1] . "<br>";
 echo "Person code: " . $user[2] . "<br>";
}

?>