Ab admin praktikum 3

Allikas: Lambda

Arvestuse saamiseks tuleb lahendada allolev olukord. Kõigepealt tuleb juhendajale ette näidata tühi andmebaas ning pärast lahenduse realiseerimist demonstreerida lahendust.

Situatsiooni kirjeldus:

Vaja on teha kaks andmebaasi: 'veebipood' ja 'kassabaas'. Nende andmebaaside pealolevaid rakendusi arendavad erinevad ettevõtted, seega on vaja määratleda õige privileegide kasutamine.

Kõige mõistlikum oleks teha kaks kasutajat kummalegi andmebaasile, näiteks 'veebipood-admin' ja 'veebipood-user'. Esimesel oleksid kõik õigused, teisel aga ei ole andmebaasistruktuuri muutmise õigust (tabelite struktuur, uued tabelid).

Mõlemas andmebaasis on vaja logitabelit, millele pääseb ligi ainult selle ettevõtte DBA (näiteks veebipood-admin). Arendajad sellele ligi ei tohi saada. Samuti ei tohi ligi saada sellele rakendus. Arendajad ning rakendus kasutavad tavaksutajat (eelnevas näites veebipood-user).

Samuti tuleb luua endale üks kasutaja (nimeks sobib matriklinumber). Sellele kasutajale tuleb anda õigused andmebaasistruktuuri muutmiseks (uued andmebaasid, olemasolevate haldustoimingud). Root-kasutajaga sisselogimine tuleb ära keelata.

Kui kasutajad on loodud, siis tuleb praktikumi juhendajale ette näidata et õigused töötavad. Selleks käivitada sarnased päringud erinevate kasutajate õigustes.